Vi spotter potentialet for projektudvikling på din grund eller ejendom i form af ejendomsudvikling, boligbyggeri, erhvervsbyggeri, ejendomsinvestering og andre byggeprojekter.

Grund- og ejendomsudvikling

Er du grund- eller ejendomsejer, og ønsker at afhænde eller udvikle din ejendom? Så er vi rigtig gode til at spotte potentialet for ejendomsudvikling:

  • Vi kan hjælpe med at belyse mulighederne for, hvilken anvendelse, der vil skabe mest mulig værdi for dig. Vores brede kendskab til boligbyggeri, erhvervsbyggeri og retail sikrer dig en tilbundsgående vurdering af mulighederne for projektudvikling.
  • Vi kan tilbyde køb af din grund eller ejendom eller indgåelse af et udviklingssamarbejde, hvor du selv forbliver ejer og derved opnår en optimering af din ejendomsinvestering.
  • Gennemsigtighed er alfa og omega i hele udviklingsprocessen. Derfor gør vi meget ud af at belyse de forskellige muligheder for din ejendom, således at salget af din ejendom eller samarbejdet omkring projektudvikling er fuldstændig i overensstemmelse med dine ønsker.
  • Vi kender planloven og er vant til at håndtere myndighedsbehandling i forbindelse med lokalplansarbejde.
  • Vi kender afsætningsmulighederne for projektet og ikke mindst opførelsesprisen for realisering af et udviklingsprojekt. Det er alt sammen med at til sikre, at økonomien og rentabiliteten ikke skrider.