Projektudvikling i Egebjerg ved Horsens

29/01 - 2018

EUD A/S har i samarbejde med Horsens Kommune og Birch Ejendomme GM udviklet et boligprojekt på den tidligere Chemitalic-grund i Egebjerg ved Horsens. Der skal bygges 71 udlejningsboliger på grunden, fordelt med 19 étplans boliger og 52 toplans boliger på 95-125 m2. Byggeriet går i gang i foråret 2018.

Chemitalic var en printkort-fabrik, der lukkede i 2009, hvorefter produktionen blev flyttet til Kina. Gennem årene har der været talt om flere projekter på grunden, herunder boligbyggeri og flere boldbaner. Ejendommen og byggeretten er erhvervet i en selskabshandel, og er af EUD A/S solgt videre til Birch GM fra Silkeborg.

Den tidligere Chemitalic-grund